Ontmoetingsplek

De ontmoetingsplek Veur Mekoar  in Kiel-Windeweer heeft als doel om mensen in ons dorp zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en om te verbinden.

Daarom bieden wij u in de J. Albronda school een ontmoetingsplaats waar je gezellig elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur kan komen koffie/thee drinken.

Op elke tweede vrijdag van de maand vanaf 11.00 uur kunt u samen met ons genieten van een door ons gezamenlijk bereiden maaltijd. Kosten € 5,00 per persoon.

De ontmoetingsplek valt onder de verantwoordelijkheid van de Vereniging Plaatselijke Belangen Kiel-Windeweer en Nieuwe Compagnie.