Welkom

Service, informatie, en ontmoeting in Kiel-Windeweer

Hier vindt u informatie over ons service, informatie en ontmoetingsplek en onze activiteiten. Wanneer en waar we bereikbaar zijn, en kunt u contact met ons opnemen als u vragen heeft.
Ook kunt u plastic zakken bij ons ophalen voor het scheiden van uw plastic.

telefoon:06 293999887 e-mail:info@veurmekoarkielwindeweer.nl

Bewerken