Welkom

Service, informatie, en ontmoeting in Kiel-Windeweer

Hier vindt u informatie over ons service, informatie en ontmoetingsplek en onze activiteiten. Wanneer en waar we bereikbaar zijn, en kunt u contact met ons opnemen als u vragen heeft.
Ook kunt u plastic zakken bij ons ophalen voor het scheiden van uw plastic.

De laatste computeravond is op 20 maart.
Dan is er zomerstop tot september.
Stephan bedankt weer voor je ondersteuning.
In september starten we weer op.

Vandaag en morgen kunt u zich nog opgeven voor de workshop macramé op 27 maart om 13.30 uur bij Veur Mekoar.
Opgeven kan telefonisch/app 0629399887 of per e-mail info@veurmekoarkielwindeweer.nl

telefoon:06 293999887 e-mail:info@veurmekoarkielwindeweer.nl

Bewerken